متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر فرزانه فراهانی

شماره نظام پزشکی: 90887

شماره عضویت انجمن: 1740

آدرس: چالوس- خيابان امام خميني-روبروي ام ار اي بيمارستان طالقاني-انتهاي بن بست صدف-كلينيك به سيما

تلفن: 01152224645