متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر علیرضا فکری

شماره نظام پزشکی: 17686

شماره عضویت انجمن: 1472

آدرس: کرمان، خ سپه، ساختمان پزشکان سپه

تلفن: ۳۲۲۳۳۸۸۹