متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر نرگس قانعی

شماره نظام پزشکی: 71294

شماره عضویت انجمن: 1632

آدرس: یزد-میبد خیابان امام خمینی طبقه 4 داروخانه ابن سینا

تلفن: 0353232607