متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر علیرضا قریب

شماره نظام پزشکی: 31026

شماره عضویت انجمن: 1493

آدرس: تهران-شهرک غرب خیابان میر داماد روبروی حسن سیف

تلفن: 44079536