متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر ارمغان کاظمی نژاد

شماره نظام پزشکی: 106107

شماره عضویت انجمن: 2030

آدرس: قائم شهر- بیمارستان رازی کلینیک ویژه