متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مسعود کرایی

شماره نظام پزشکی: 41400

شماره عضویت انجمن: 1511

آدرس: استان فارس- کازرون خیابان سلمان فارسی مجتمع پزشکی رضا

تلفن: 42228895