متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر امین کریم زاده

شماره نظام پزشکی: 112016

شماره عضویت انجمن: 2014

آدرس: جهرم-کلینیک هنری -درمانگاه پوست

تلفن: 5432006-071