متخصص پوست، مو و زیبایی دكتر علی كوخایی

شماره نظام پزشکی: 97899

شماره عضویت انجمن: 1912

آدرس: خیابان امام - تقاطع خیابان پروفسور حسابی - ساختمان داروخانه شبانه روزی - طبقه دوم 

تلفن: ۰۸۶-۳۲۲۱۹۴۳۳