کرم موضعی Xepi درمان موضعی جدید عفونت پوستی زرد زخم

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA، کرم موضعی اُزنوکساسین 1% (ozenoxacin) با نام تجاریXepi  را جهت درمان زرد زخم پوستی بیماران با سن بالاتر از 2 ماهگی مورد تایید قرار داده است. 

عفونت زرد زخم پوستی به واسطه میکروب های استافیلوکوک طلایی و استرپتوکوک پیوژن بروی پوست ایجاد می گردد. داروی Xepi مشتق از کینولون ها می باشد و موجب مهار تکثیر DNA باکتری عامل ایجاد زرد زخم می شود.

در یک مطالعه (دوسوکور با گروه کنترل) که بر روی عفونت زرد زخم در 877 بیمار با سن بالاتر از 2 ماهگی در آمریکا انجام شد. دارو روزانه 2 بار به مدت 5 روز مورد استفاده قرار گرفت و در بالای 90% بیماران، این درمان موفقیت آمیز بود (در گروه مقایسه ای که داروی دروغین مورد استفاده قرار گرفته بود، میزان بهبودی زیر 69% بود).

این دارو جذب سیستمیک از طریق پوست ندارد و عارضه جانبی خاصی از آن گزارش نشده است. دارو بر روی سطوح مخاطی دهان، بینی، چشم و واژن نبایستی استفاده شود.

Dermatology news

December 18, 2017