دکتراحمد غفاری متخصص پوست

کوتر حرارتی Electro cauterization

یکی از روش های تخریب ضایعات پوست و عروق است که از طریق یک منبع انرژی توسط یک سیم و الکترود فلزی، جریان الکتریکی به بافت های مختلف پوست و بدن منتقل شده و با ایجاد حرارت، بافت مورد نظر تخریب می گردد.

این روش درمان، جهت تخریب ضایعات مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین جهت تخریب عروق خونی و بند آوردن خونریزی در جراحی های مختلف کار برد دارد و در برش های جراحی بطور رایج مورد استفاده قرار می گیرد.

کوتر حرارتی در رشته های پوست، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، ارولوژی و پلاستیک کاربرد فراوانی دارد.   

استفاده از جریان الکتریسیته یک روش ارزان و سریع و موثر در جراحی های پوست می باشد.

 امروزه انواع مختلفی از دستگاه های کوتر حرارتی در بازار درمانی موجود می باشد که از لحاظ عملکرد به دو گروه تقسیم میشوند:

الف) الکتروکوتری (electrocautery): در این مدل دستگاه، جریان با ولتاژ کم ایجاد شده و این جریان از بدن بیماران عبور نمیکند و در مواردیکه بیماران وسایل الکتریکی مانند پیس میکر قلبی یا استیمولاتورهای مغزی دارند، کاربرد دارد.

ب‌)  الکترو سرجری (electro surgery): جریان الکتریکی متناوب با فرکانس بالا، برای تخریب استفاده میشود و این جریان از بدن بیماران عبور می نماید و در مواردیکه بیماران وسایل الکتریکی (پیس میکر و دفیبریلاتور) در بدن خود دارند نبایستی مورد استفاده قرار بگیرند.

در جراحی های پوست بطور عمده از روش الکترو سرجری استفاده میشود که این روش به چند دسته تقسیم می گردد:

1)   تک قطبی (monopolar): واجد یک الکترود تخریب می باشند.

الف) تک ترمینال (monoterminal): در صورتیکه فاقد الکترود عبور دهنده جریان از بدن بوده یعنی الکترود خنثی (Indifferent Electrode) را نداشته باشند به آن تک ترمینال میگویند که به دو فرم الکتروفولگوراسیون (electrofulguration) و الکترودسیکاسیون (electrodesiccation) تقسیم بندی می شوند.

ب) دو ترمینال (Biterminal): در صورتیکه واجد الکترود خنثی (Indifferent Electrode) باشند به آن دو ترمینال میگویند که به فرم های الکتروکوآگولاسیون (electrocoagulation) و برش بافتی (electrosection) تقسیم می شوند.

در بخش عمده ای از جراحی های پوست، کوتر تک قطبی مورد استفاده قرار می گیرد.

2)   دو قطبی (Bipolar): این روش بیشتر در جراحی های عروقی داخل بدن کاربرد دارد که واجد دو الکترود در دو شاخه یک پنس می باشد که از یک شاخه پنس جریان الکتریکی وارد شده و از شاخه دیگر خارج میشود و جریان وارد بافتهای بدن نمیشود.

  

الکتروفولگوراسیون یا جرقه الکتریکی (electrofulguration): در این روش یک الکترود منفرد با ولتاژ بالا و آمپراژ کم، مورد استفاده قرار میگیرد و نوک این الکترود حدود 1 تا 2 میلیمتر بالاتر از سطح ضایعه قرار گرفته و با جرقه الکتریکی یا قوس الکتریکی (مشابه جوشکاری) ضایعه تخریب میشود. جرقه الکتریکی موجب سوختن و کربنیزه شدن ضایعه میگردد و این بافت کربنیزه از عبور جریان الکتریکی به بافتهای زیرین جلوگیری می نماید.
کاربرد این روش در تخریب زائده پوستی (skin tagزگیل، کراتوزهای سبورئیک و گزانتلاسما می باشد.


الکترودسیکاسیون یا خشکاندن بافت (electrodesiccation): کاملا شبیه الکتروفولگوراسیون میباشد ولی با این تفاوت که نوک الکترود روی سطح ضایعه قرار داده میشود که موجب خشک شدن ضایعه و تخریب نواحی عمقی تر پوست میگردد.
کاربرد این روش در تخریب سیرنگوم، کومدون، میلیا، مولوسکوم، هیپرپلازی سباسه و مویرگ های سطحی پوست می باشد. گاهی جهت تخریب موهای زائد از این روش استفاده می شود.
 
الکتروکوآگولاسیون یا منعقد کردن بافت (electrocoagulation): این روش هم بصورت تک قطبی و هم بصورت دو قطبی مورد استفاده قرار میگیرد.
در این روش، الکترود خنثی استفاده می شود و این کار موجب میشود که بافتهای عمقی تر و با عروق بزرگ به راحتی تخریب شوند. در این روش ولتاژ کمتری مورد استفاده قرار می گیرد ولی آمپراژ دستگاه بالاتر است. آمپر بالا موجب نفوذ عمقی تر جریان الکتریکی شده و موجب می شود تا رگ های خونی و فیبرهای الاستیک عروق، بهتر جوش بخورند. بعلت تخریب عمقی تر، ریسک ایجاد اسکار و تغییرات رنگدانه ای بعد از تخریب، بیشتر از دو روش قبلی است. کاربرد این روش در تخریب سرطان های پوست، ضایعات عروقی، گرانولوم پیوژنیک و بند آوردن خونریزی می باشد.


بریدن بافت ها یا الکتروسکشن (Electrosection): از این روش جهت برش بافت های بدن، در جراحی های پوست و جراحی های عمومی استفاده میشود که در این روش الکترود مونوپولار با ولتاژ کمتر و آمپر بالاتر از کوآگوله کردن، استفاده می شود. البته امروزه برای برش جراحی بیشتر از دستگاه های رادیوفرکانسی استفاده می شود و دستگاه کوتر، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. 

عوارض:

  • سوختگی حرارتی
  • سوختگی الکتریکی
  • شوک الکتریکی
  • آسیب رساندن به وسایل الکتریکی داخل بدن بیمار
  • عفونت بافتی: ایجاد عفونت باکتریایی و ویروسی در محل کوتر
  • انتشار عفونت: از طریق بخار آلوده که از بافت منتشر می گردد عفونت های ویروسی قابل انتقال است.
  • تغییرات رنگدانه ای بعد از بهبود ضایعات
  • اسکار

  منبع: دکتر احمد غفاری متخصص پوست، مو و زیبایی