سوال: در قسمت ران پا یک لک قهوه ای ایجاد شد که مدتی بعد در جاهای دیگر بدن نیز این لک های قهوه ای ایجاد شد. نام این لک و درمان آن چیست؟

پاسخ: دکتر سید حسن اعتماد زاده متخصص پوست، مو و زیبایی

ضایعات قارچ چند رنگی یا بیماری تینه آ ورسیکالر می‌باشد که با استفاده از ترکیبات ضد قارچ موضعی و خوراکی قابل درمان می باشد.

بر حسب شدت ضایعات، برای بیمار درمان انجام می شود که در ضایعات با تعداد کم از کرم های موضعی ضد قارچ (مانند کلوتریمازول) و شامپوهای ضد قارچ (کتوکنازول) و در ضایعات وسیع از درمان های خوراکی ضد قارچ استفاده میشود.