ارسال مطلب: حوزه کاری ما در زمینه موارد درج شده در دسته بندی ها می باشد شما می‌توانید در زمینه‌های فوق با شرایطی که در زیر اعلام شده برای پورتال یاسیما مطلب ارسال کنید. مطالب و مقالات خود را از طریق صفحه فرم زیربرای ما ارسال کنید.


نویسنده مهمان : شما مطالب مفید خود را برای ما ارسال می کنید و سپس مطلب شما مورد بررسی قرار می گیرد ، اگر مطلب شما مورد تایید سر دبیر درگاه اینترنتی یا سیما قرار گیرد به شما از طریق ایمیل خبر داده می شود که مطلب شما در نوبت انتشار قرار گرفته است و لینک مطلب شما نیز پس از انتشار برای شما ارسال می شود. توجه داشته باشید که تمام نکات فرم را همراه مطلب خود برای ما ارسال کنید به طور مثال : اگر مطلب مورد نظر در نشریات کاغذی با اینترنتی منتشر شده است نام  نشریه یا سایت مذبور را برای ما بنویسد


رعایت نکات زیر هنگام ارسال مطلب الزامی است:


نکته ۱: حتما مطالب خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید. نکته ۲:‌اگر مطالب شما قبلا در جایی چاپ شده است نام سایت یا نشریه مربوطه را بنویسید. نکته ۳:‌ مشخصات اولیه خود مانند نام و نام خانوادگی را در بدرستی وارد کنید زیرا پس از انتشار مطالب نام شما در پایین مطالب درج خواهد شد. نکته ۴:‌اگر مطالب را ترجمه کرده اید نام منبع را بنویسید.


نویسنده ثابت : اگر شخصی بخواهد نویسنده ثابت درپورتال یاسیما باشد باید حداقل چند پست به عنوان مهمان در درگاه داشته باشد و بعد از آن شخص باید رزومه خود را برای ما ارسال کند تا پس از بررسی سردبیر جواب و شرایط برای ایشان ارسال شود.


توجه : کسانی که سابقه فعالیت در سایت ها یا نشریات معتبر را دارند از پیش نیاز چند پست مفید به عنوان مهمان معاف اند.