سوال: برای رفع جای جوش و گودی آن چه راه حلی پیشنهاد میدهید؟

پاسخ: دکتر صادق هاشمی نسب متخصص پوست، مو و زیبایی

به طور کلی در درمان جوشگاه ها، "ترکیبی" از اقدامات زیبایی شامل ساب سیژن، میکرونیدلینگ، لیزرهای فرکشنال، آر اف فرکشنال، پیلینگ، تزریق فیلر و روشهای جراحی کمک کننده هستند. انتخاب روش درمانی با توجه به شدت، عمق و شکل جوشگاه هاست. در خصوص شما استفاده از حداقل دو روش ساسیژن و در ادامه لیزرهای فرکشنال کمک کننده خواهد بود.