سوال: نزدیک چند ماه است که روی گردنم جوش میزند آیا امکان دارد مشکل از کبدم باشد؟

پاسخ: دکتر مرتضی حیدری متخصص پوست، مو و زیبایی

مبتلا به اگزمای پوست خشک هستید و بایستی تحت نظر متخصص پوستتان تحت درمان قرار بگیرید. در حال حاضر میتوانید برای کاهش ضایعات از پماد بتامتازون روزی دوبار روی ضایعات استفاده نمایید و ضایعات را با کرم اوره ده درصد چرب نمایید.