سوال: با توجه به آکنه شدید پوستم آیا استفاده از روآکوتان سبب نازایی یا بیماری های کبد می شود؟

پاسخ: دکتر مرتضی حیدری متخصص پوست، مو و زیبایی

با توجه به سابقه درمان قبلی شما و عدم پاسخ درمانی و وجود آکنه کیستیک شدید، شما کاندید مصرف داروی روآکوتان خوراکی می باشید و بایستی تحت نظر متخصص پوست این درمان را آغاز نمایید.

درمان اصلی آکنه شدید روآکوتان می باشد و به هیچ وجه این دارو موجب نازایی نمیشود.

ولی در خانم های در سنین باروری، خطر عوارض جنینی و سقط جنین در حین مصرف دارو وجود دارد.

در تعداد کمی از مصرف کنندگان روآکوتان ممکن است میزان آنزیم های کبدی بالاتر از حد نرمال شوند که در چنین مواردی بایستی دز درمانی کاهش یابد.