علت تاول زدن پوست چیست؟

پاسخ: خانم دکتر ناهید نیکخواه متخصص پوست، مو و زیبایی

تاول پوستی علل متفاوتی دارد و بر حسب نوع علت، درمان های مختلفی نيز می تواند برای آن انجام شود. تاول پوستی می تواند عللی مانند گزش حشره، سوختگی، سرمازدگی، بیماریهای عفونی، دیابت، صدمات فشاری مثلا ناشی از كفش تنگ و تاول های مربوط به بیماریهای سیستم ایمنی داشته باشد و ابتدا بايد علت ايجاد تاول مشخص شود و هر يك درمان متفاوتی ممكن است داشته باشد. ولی در كل در موارد ايجاد تاول رعايت بهداشت ناحيه ضروری است و در صورتی كه اين تاول ها مكرر و متعدد ايجاد می شوند حتما به پزشك متخصص مراجعه كنيد.