سوال: پوست لای انگشتان پاهایم به شدت میخارد و پوسته پوسته میشود، دلیلش چیست؟

پاسخ: دکتر بصیرا زندیه متخصص پوست، موو زیبایی

التهاب و پوسته ریزی بین انگشتان پای شما به احتمال بسیار زیاد، قارچ پوستی است. قارچ های بین انگشتان پا در کسانیکه پاهایشان همیشه مرطوب است بیشتر مشاهده میشود، بنابراین به این افراد توصیه میشود که شستشوی با آب کمتری داشته باشند و از کفش های جلو باز استفاده کنند تا جریان هوا مانع از ایجاد رطوبت در پا شود. قبل از درمان بایستی آزمایش قارچ شناسی برای ضایعات انجام شود و برای درمان با توجه به نوع قارچ، از ترکیبات موضعی ضد قارچ تا  داروهای خوراکی به کار گرفته میشود. همچنین برای التهاب همراه ممکن است داروهای موضعی ضد التهاب نیز به کار برده شود.

تحت نظر متخصص و بعد از انجام آزمایش و تعیین گونه قارچ از داروهای خوراکی و موضعی میتوانید استفاده نمایید.