چه نوع خالهای رنگی (ملانوسيتی) را بايد جدی گرفت و جهت تشخيص دقيق تر به متخصص پوست مراجعه نمود؟   

پاسخ : آقای دکترعلی رمضانی متخصص پوست،مو،زیبایی :

تشخیص اینکه یک خال  ملانوسیتی هست یا غیرملانوسیتی، با متخصص پوست میباشد. بنابراین اگر فردی یک خال در بدن خودش دارد بهتر است که این خال را یکبار به متخصص پوست نشان بدهد تا مشخص بشود که این خال، خال بی آزاری هست یا اینکه خطرناک میباشد و یا حالت سوم که از همه مهمتراست اینکه آیا اگر یک خال بی آزاری هست پتانسیل و امکان اینکه بعدا به یک خال بدخیم تبدیل بشود را دارد یا نه.

برای مشخص شدن این موضوع متخصصین پوست از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند که مهمترین اینها  دستگاهی به نام درموسکوپ یا میکروسکوپ ضایعات پوستی است که روی ضایعات قرار گرفته و ضایعه با این دستگاه مشاهده میشود.

 

ما در مورد خال یک قانون d ,c ,b ,a داریم این قانون در تمام دنیا تدریس میشود و به مردم آموزش داده میشود a  یعنی Asymmetry یعنی عدم تقارن در ضایعه, b به معنای Border یا عدم تقارن در حاشیه ضایعه،c   به معنای تغییررنگ ضایعه یا  color change و d یعنی Diameter  یا   قطر ضایعه. به این معنا که اگر خالی بعد از مدتی شکلش تغییر کرد یا رنگ قسمتی از خال تغییر کرد، کمرنگ تر شد یا پررنگ تر شد, دور خال و حاشیه ی خال نامنظم شد, لبه های خال مضرس یا دندانه دار شد, یا اینکه یک خال قطرش بیشتر شد، کوچک تر بوده بزرگتر شده و رشد کرده است، حتما باید این موارد را جدی در نظر بگیریم.

در کنار اینها موارد دیگری را هم باید مد نظر قرار داد: اگر بدون هیچ دلیل خال دچارتحریک و خارش بشود, خونریزی کند ویا  زخم بشود, مهم بوده و باید در این موارد هم به متخصص پوست مراجعه کرد تا متخصص پوست با ابزارهای تشخیصی به شما بگوید که آیا این خال شما نیاز به جراحی, نمونه برداریو هر اقدام دیگری دارد یا ندارد.

 

 افرادی که سابقه ی بدخیمی خال را در گذشته داشته اند  و یا سابقه بدخیمی خال را در بستگان خود دارند، حتما بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند.