آیا استرس در ایجاد آکنه نقش دارد؟

پاسخ : آقای دکتر حمید سورگی متخصص پوست،مو،زیبایی  :

یکی از علل تشدید آکنه استرس های روحی می باشد. استرس با تغییرات هورمونی و افزایش میزان هورمون کورتیزول خون که در غدد فوق کلیوی تولید میشود، موجب افزایش ترشح چربی پوست گردیده و باعث تشدید آکنه میشود. البته آکنه هم به علت تاثیر روی ظاهر فرد، باعث ایجاد استرس می شود و این دو تاثیر متقابل دارند.