سوال: رويش موهای جلوی سرم خيلي کم می باشد. درمان آن چیست؟

پاسخ: دکتر علی علوی نیا متخصص پوست، مو و زیبایی 

همیشه بهترین اقدام در موارد عدم رشد مو و ریزش موهای سر معاینه دقیق توسط پزشک می باشد.

کم پشتی موی جلوی سر می تواند از نظر بیمار غیر طبیعی باشد اما از نظر پزشک طبیعی باشد. اگر کم پشتی موهای جلوی سر اخیرا ایجاد شده باشد و بخصوص اگر تراکم کلی موهای جلو سر نسبت به گذشته کم شده باشد، مواردی چون کم پشتی آندروژنتیک (کم پشتی مردانه یا زنانه)، ریزش موی فیبروزینگ فرونتال و بیماری های التهابی پوست سر می تواند مطرح باشد.

هر کدام از این بیماری ها بررسی های بالینی و آزمایشگاهی مربوط به خود را دارند و درمان های متفاوتی برای هر کدام انجام خواهد شد.

باید در ابتدا به پزشک مراجعه نمایید و موهای شما مورد معاینه قرار گیرد.