سوال: روی پیشانی و صورتم جای آبله مرغان باقی مانده، برای از بین بردن آن چه درمانی پیشنهاد می کنید؟

پاسخ: دکتر مجتبی قمری متخصص پوست، مو و زیبایی 

بسته به عمق اسكارها و فرم لبه های آنها از روشهای مختلفی جهت درمان میتوانیم استفاده نماییم.

در اسکارهای کم عمق و کوچک آبله مرغان از ليزرهای تخریبی مانند لیزر CO2 و اربیوم برای تراشیدن پوست استفاده میشود که معمولا نتایج قابل قبول برای بیمار ایجاد می نماید.

ميكرونيدلينگ و استفاده از پیلینگ نقطه ای با تری کلرو استیک اسید (TCA) ممکن است در ضایعات کم عمق مفید باشد که میتوان همزمان با لیزر از این دو روش استفاده نمود.

در ضایعاتی که عمق بیشتر دارند و پوست ناحیه کف ضایعات سالم است از تکنیک پانچ (punch elevation) میتوانیم استفاده نماییم.

در صورتیکه پوست ناحیه کاملا تخریب شده باشد و ضایعات عمیق باشند جراحی کامل ضایعه توصیه می گردد.