سوال: دچار بیماری روزاسه هستم و طبق تجویز پزشک کرم نوواکسپرت مغذی به همراه کپسول تتراسایکلین ۲۵۰ روزانه دوعدد مصرف می کنم؛ بعد از گذشت چهار روز واکنش نشان داده ام و  پوستم، قرمز شده و التهاب پیدا کرده، امکان واکنش حساسیت به این کرم وجود دارد؟ طرز استفاده درست کرم چگونه است؟
پاسخ: دکتر حمیده آقائی متخصص پوست، مو و زیبایی

هر کرمی احتمال واکنش حساسیتی غیر قابل انتظار رو میتواند داشته باشد ولی احتمال ایجاد حساسیت با این کرم کم هست. جهت اطمینان از اینکه این کرم باعث این حساسیت شده یا نه، باید به مدت یک هفته کرم را قطع کنید و بعد مجددا به میزان کم از کرم استفاده نمایید. اگر دوباره قرمزی و خارش ایجاد شود احتمالا شما به پایه کرم حساسیت دارید. حساسیت ها ممکن است تا یک هفته بعد خودشان را نشان بدهند.

با توجه به واکنشی که داشته اید بهتر است در صورتیکه میخواهید کرم را ادامه دهید، شبها آن را استفاده نمایید؛ ولی استفاده از آن در روز هم منعی ندارد.