آیا افرادی که پوست روشنی دارند دچار عوارض پوستی بیشتری می‌شوند؟

پاسخ : آقای دکتر محمد ایمانی متخصص پوست :

 

واضح‌ترین آسیب در این گونه پوست‌ها سوختگی است که به صورت قرمزی و التهاب پوستی چند ساعت بعد از تماس با اشعه بروز می‌کند. البته شدت سوختگی از خفیف تا شدید، متغیر است و با توجه به مدت زمان تماس و انرژی حاصله، از قرمزی و سوزش خفیف پوست تا تاول‌های بزرگ پوستی را دربرمی گیرد.

در مقابل پوست‌های تیره تر که اکثر پوست‌های آسیایی هم در این گروه قرار می‌گیرند، ممکن است به جای قرمزی و سوختگی واضح دچار افزایش تیرگی پوست شوند که این واکنش تا حدودی تاخیری است و 48 تا 72 ساعت بعد از تماس با اشعه بروز می‌کند و با ایجاد لکه‌های تیره و روشن همراه است.