چه میزان کرم برای کل سطح پوست بدن لازم است؟

پاسخ : دکترمرتضی حیدری متخصص پوست  :

برای کل سطح بدن 30 گرم پماد یا کرم معادل دو قاشق15گرمی آشپزخانه(table spoon) کافی است .