سوال: خال بکر Becker nevus چیست و برای درمان آن چه کاری باید انجام داد؟

پاسخ: دکتر محمد گلشنی متخصص پوست، مو و زیبایی 

خال بکر یک نوع خال اپیدرمال با شروع دیررس است که  بعلت وجود گیرنده های هورمونی مردانه (آندروژن) در زمان بلوغ برجسته تر و پر رنگ شده و موهای ضخیم بر روی سطح آن ظاهر میشود. بطور معمول در قبل از بلوغ ضایعات کم رنگ بوده و بصورت ضایعه مسطح قهوه ای روشن در قسمت های بالای تنه ایجاد میشود و تغییرات روی سطح خال بعد از بلوغ ایجاد می گردد.

درمان مناسبی برای این خال وجود ندارد. اگر سایز خال کوچک باشد ممکن است قابل جراحی باشد ولی متاسفانه معمولا این خال ها بزرگ بوده و جراحی امکان پذیر نمی باشد. 

با لیزرهای الکساندریت و کیوسوئیچ ممکن است بتوان بخشی از رنگدانه  و موهای روی سطح خال بکر را کاهش داد.