سوال: روی بازوم لک قرمز ایجاد شده که رنگ آن نیز ثابت مانده است. درحال حاضر داروی آموکسی سیلین و میترونیدازول مصرف می کنم آیا به دلیل استفاده این داروها می باشد؟

پاسخ: دکتر حمیده آقائی متخصص پوست، مو و زیبایی

این لک میتواند ناشی از واکنش داروی آنتی بیوتیکی، بخصوص مترونیدازول باشد، البته آموکسی سیلین هم میتواند واکنش پوستی بدهد، نگرانی خاصی ندارد، معمولا با قطع دارو بهبود می یابد.

برای تسریع بهبودی می توانید از کرم مومتازون روزی ۲ بار روی ضایعه استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید که ممکن است مجدد با مصرف آنتی بیوتیک‌ها این اتفاق در سطح وسیعتر رخ دهد، پس هیچوقت آنتی بیوتیک‌ها را تا زمانی که لازم نیست خودسرانه مصرف نکنید.