سوال: روی دست، صورت و پاهای دخترم تاول های زیادی زده و بعد از نه ماه بهبودی مجدد عود نموده است، این تاولها چه بیماری هستند و آیا درمانی دارد؟

پاسخ: دکتر بصیرا زندیه متخصص پوست، مو و زیبایی

با توجه به شکل ضایعات، هیچگونه آثاری از تاول مشاهده نمیشود و در تصویر ارسالی توسط شما تنها ضایعات قرمز و همراه با پوسته مشهود می باشد و محتملترین تشخیص بیماری پسوریازیس است. این بیماری با ضایعات برجسته روی سطح پوسته تظاهر می یابد و همراه با پوسته ریزی است و ضایعات خارش قابل توجهی ندارند. بیماری ژنتیکی دارد و ماهیت بیماری مزمن و طول کشنده بوده و عودهای مکرر در طول زندگی اتفاق می افتد. در درمان این بیماری با توجه به شدت بیماری، از ترکیبات دارویی موضعی و یا خوراکی استفاده میشود. علاوه بر در درمان های دارویی، چرب کردن مدام ضایعات بسیار مفید است و همچنین درمان های سنتی کمک خاصی به بهبود علائم نمیکند.

ولی در نهایت تشخیص دقیق بیماری نیاز به معاینه توسط متخصص پوست و با توجه به صلاحدید پزشک ممکن است نمونه برداری از ضایعات انجام شود.