آیا هاله سیاه دورچشم بیماری پوستی است؟

پاسخ : خانم دکترحمیده آقائی متخصص پوست،مو،زیبایی  :

تیرگی دور چشم ممکن است ژنتیک( خانوادگی)  ویا اکتسابی باشدعلتهای تیرگی دور چشم شامل موارد زیر است:

 -تجمع بیش از حد سلولهای رنگدانه ساز (ملانوسیت) در لایه سطحی پوست که بیشتر حالت ژنتیکی دارد.

- نازکی پوست پلک پایین که منجر به انعکاس رنگ تیره شبکه عروقی زیرجلدی یا عروق درون عضله اربیکولاریس می شود

- گودی زیر چشم که میتواند ناشی از خستگی و بی خوابی ویا افزایش سن باشد

 -شلی پوست ناشی از افزایش سن