دخترم مدتی هست گرفتار بیماری پسوریازیس شده آیا این بیماری درمان دارد؟

پاسخ: خانم دکتر راضیه گل محمدی متخصص پوست، مو و زیبایی

بیماری پسوریازیس یک بیماری مزمن و عود کننده است. بیماری با درگیری خفیف زانوها و آرنج و پشت سر شروع شده تا درگیری وسیع و منتشر بدن ممکن است اتفاق بیفتد. احتمال درگیری ناخن و مفاصل وجود دارد. در مراحلی که تعداد ضایعات محدود است درمان های موضعی شامل کورتیکواستروییدهای موضعی، ترکیبات ویتامین D، دیترانول و فرآورده های Tar انتخاب درمانی هستند. در موارد وجود پوسته های ضخیم میتوان از کراتولیتیک ها مانند سالیسیلیک اسید استفاده کرد.

در مواردی که ضایعات گسترده شده و همچنین درگیری مفاصل و یا درگیری ناخنی وجود دارد و یا پاسخ به داروی موضعی مناسب نمیباشد از داروهای خوراکی متوتروکسات و رتینویید خوراکی مانند نئوتیگازون استفاده میشود و یا بیمار تحت نور درمانی قرار میگیرد. در نهایت داروهای بیولوژیک نسل جدید، از درمان های پسوریازیس می باشند. با توجه به اینکه بیماری مزمن و عود کننده است بیمار باید تحت نظر پزشک متخصص بوده و بر اساس نوع درگیری پوستی و مفاصل و ناخن داروی مناسب تجویز شود. باید توجه داشت پسوریازیس قابل کنترل است و ممکن است بعد از پاک شدن تمام ضایعات مجددا عود نماید.