برای ترمیم اسکار آکنه (جای جوش) به چند جلسه مراجعه به کلینیک نیاز است ؟

پاسخ آقای دکترمحمد گلشنی متخصص پوست، مو و زیبایی:

معمولا با 3 تا 5 جلسه درمان درصد زیادی از بهبودی و رضایتمندی ایجاد میشود و شما در هر جلسه پیشرفت درمان را مشاهده میکنید. فواصل بین جلسات حدودا یک ماه است و در هر نوبت بر حسب نوع اسکارها و وضعیت پوست شما انواع روشها از جمله سابسیژن، RF، لیزر CO2، پانچ، TCA، تزریق فیلر یا چربی به کار گرفته میشود .

هزینه درمان بر اساس روشهای انجام شده در هر نوبت تعیین میشود و از ابتدا هزینه نهایی قابل پیش بینی نخواهد بود.