سوال: برای خانمی که یک سال و نیم از زایمانش می گذرد، لیزر مناسب برای رفع اسکار حاملگی معرفی و قیمت هر جلسه را بفرمایید.

پاسخ:  دکتر مرتضی حیدری متخصص پوست، مو و زیبایی

استریاهای ناشی از حاملگی که به دنبال چاق شدن ناگهانی هم ایجاد میشود، درمان قطعی ندارند ولی با استفاده از چند روش ممکن است ظاهر ضایعات تا حدی بهبود یابند. لیزرهای اربیوم، ،CO2 میکرونیدلینگ و دستگاه های رادیو فرکانسی از جمله وسایلی هستند که به بهبود ظاهر این ضایعات کمک می نمایند. تلفیق چند روش درمانی سودمندتر از یک روش تنها می باشد.

هزینه درمان بر نوع روش درمانی و وسعت ضایعات و تعداد جلسات مورد نیاز متغیر می باشد.