برای کاهش خشکی پوست چه می توان کرد؟ 

پاسخ : آقای دکترعلی رمضانی متخصص پوست :

پوست انسان پس از شستشو خشک تر می شود بنابراین از شستشوی بیش از حد و وسواس گونۀ بدن و دستها خودداری کنید.مدت حضور در حمام را کوتاه کنید و از استفادۀ آب خیلی گرم برای استحمام خودداری کنید( آب ولرم باشد) و از به کار بردن لیف حمام و کیسه برای تمیز کردن پوست اجتناب کنید. 

برای شستشوی دستها و بدن فقط از صابون یا مواد شوینده ضد حساسیت و خشکی پوست که توسط پزشک تجویز شده استفاده کنید. در طول روز به خصوص پس از حمام و بعد از شستشو، بدن و دستها را با کرم های چرب کننده و مرطوب کنندۀ تجویز شده چرب استفاده کنید.

در منزل از بخور استفاده کنید تا هوا رطوبت داشته باشد.لباس های نخی بپوشید و از تماس فلزات( غیر از طلا) با پوست خودداری نمایید.در صورت تماس با گرد و خاک و یا شستشوی ظروف، ابتدا دستکش نخی بپوشید و سپس روی آن از دستکش کار (دستکش پلاستیکی) استفاده کنید.