نام: گل ختمی

نام علمی: Alcea

خواص پوستی: ضد التهاب پوست، کاهش جوش صورت، درمان نیش حشرات