گل شیپوری پیچی آمريكايي

اين گل موجب تحریک پوست، درد معده و مشکلات تنفسی مي‌گردد.