متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر تورج رشیدی

شماره نظام پزشکی: 25132 

تلفن: ٣٢٢٢٥٨٨٨ ٠٤٤ 
آدرس: ارومیه- خیابان مدنی- میدان امام حسین- جنب بانک صادرات- ساختمان زکریا