دکتر سپیده معتمد

شماره نظام پزشکی:37486

شماره عضویت انجمن:1527

آدرس:تهران-شهرک غرب دادمان روبروی درختی پلاک 92 کلینیک تندیس