متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سودابه تیرگر طبری

شماره نظام پزشکی: 30424

شماره عضویت انجمن: 1322

آدرس: بابل-خیابان مدرس مجتمع بقرات طبقه 3

تلفن: 01132224990