متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر زهرا مهرنهاد

شماره نظام پزشکی: 119558

شماره عضویت انجمن:1847

آدرس: دماوند،گیلاوند،بلوار شهید بهشتی،بیمارستان سوم شعبان

تلفن: 76319784- داخلی221