متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مینا میرنظامی

شماره نظام پزشکی: ٨٥٢١٢

شماره عضویت انجمن: ١٥٥٦

آدرس: اراک- خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)- روبروی امامزاده- ساختمان آوا

تلفن: ٠٨٦٣٢٢٤٧٨١٢-٠٨٦٣٢٢٣٧٤٦٤