متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سهیلا نصیری

شماره نظام پزشکی: 26536

شماره عضویت انجمن: 1247

آدرس: تهران-پیروزی روبروی خیابان سوم نیروهوایی بالای داروخانه اطمینان

تلفن: 77435250