متخصص پوست، مو و زیبایی دكتر امیر فیلی

شماره نظام پزشکی: 116536

شماره عضویت انجمن: 1811

آدرس: جهرم- بلوار معلم کلینیک پوست دکتر فیلی

تلفن:54264665