متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر شهسوار کریم آقایی

شماره نظام پزشکی: 46339

شماره عضویت انجمن:  1501

آدرس: شيراز،بلوارچمران،نبش كوچه ١١،كلينيك جردن

تلفن: 07136287266
07136264337