متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مهدی صفازاده

شماره نظام پزشکی: 19170

آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادى - جنب بیمارستان سینا - روبروى داروخانه دردکشان - مجتمع آراد - طبقه دوم
تلفن: ۰۳۱- ۳۲۲۳۵۰۳۱