متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر آزاده طبیعی

شماره  نظام پزشکی: 34971

شماره عضویت انجمن: 1145

آدرس: مشهد، فلکه تقی آباد، ساختمان سهند زرین، طبقه1

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۲۱۸۸۳