متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر کورش احمد پور

شماره نظام پزشکی: 74065 

آدرس: شهرکرد، چهارراه دامپزشکی، ساختمان بزرگمهر، طبقه اول
تلفن: ۰۳۸-۳۲۲۵۲۲۹۹
       ۰۳۸-۳۲۲۹۹۰۲۱