متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر زهرا محیط

شماره نظام پزشکی: 25448

شماره عضویت انجمن:1522

آدرس: رفسنجان-بلوار طالقانی کوچه 43

تلفن: 03434258857