متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر گیتی صادقیان

شماره نظام پزشکی: 22587

تلفن: 0313627449
آدرس: اصفهان- چهار باغ بالا- مجتمع پارسیان- طبقه اول