متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر اسماعیل یوسفی 

شماره نظام پزشکی: ٧١٢٧٦

شماره عضویت انجمن: ١٥٩٠

آدرس: آمل- سبزه میدان- مجتمع پزشکی سبز- طبقه همکف- واحد٥ 

تلفن: 011٤٤٢٥٥٣٠٧

فاکس: 011٤٤٢٥٥٣٠٨