متخصص پوست، مو و زیبایی دكتر سید مصطفی قاسم زاده

شماره نظام پزشکی: 100986

شماره عضویت انجمن: 1907

آدرس: بابل - روبروی بیمارستان شهید بهشتی - ساختمان شفا - طبقه دوم

تلفن: 01132253626