متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر آزاده رضازاده 

شماره نظام پزشکی:  101748

آدرس: مازندران- جویبار- بیمارستان عزیزی